polish youth

"Polska od nas wymaga, byśmy byli pokoleniem wielkim. My, pokoleniem wielkim będziemy. Nie zawiedzie się na nas historia. Rozumiemy nasze obowiązki i mamy wolę obowiązkom tym sprostać. Idziemy, rwiemy się do czynu. Ramiona nam się prężą do pracy, palą nam się głowy i serca. Z wiarą w Boga i Ojczyznę, z wolą dozgonnej Im służby wchodzimy w życie, idziemy objąć wszystkie posterunki. My, synowie odrodzonej Polski, nowe pokolenie!"

Jędrzej Giertych

"Wszechpolskość... to przywilej i obowiązek zarazem, to myśl i uczucie, to wreszcie powołanie i służba. Nade wszystko jednak, wszechpolskość to postawa, postawa walki i pracy o dobro całego Narodu, z wiarą w sercu i pamięcią przodków w umyśle. Tysiącletnie dziedzictwo chrobrowej idei stanowi dla Wszechpolaka źródło wielkiej dumy, ale i wymaga od niego, by je godnie naśladował i kontynuował. Wszechpolak początku trzeciego tysiąclecia to reprezentant kolejnego "nowego pokolenia", to spadkobierca tych, co niezłomnie szli "w skier powodzi". To z ich ponadczasową myślą, i z myślą o nich, ma patrzeć w przyszłość. A na horyzoncie jego doczesnych zmagań mają widnieć niezmiennie tylko dwa cele, cele najwyższe - Bóg i szczęście Ojczyzny. Dążyć do ich osiągnięcia musi on przez całe życie i na wszystkich możliwych płaszczyznach, bez wytchnienia. Musi też być wzorem dla Narodu, musi być elitarny i nadzwyczajny w każdym możliwym tych słów znaczeniu. Świadomość powagi i ciężaru obowiązku, jaki na nim spoczywa, nie może go jednak żadną miarą przytłaczać, ale ma mu dodawać sił i odwagi! Wszechpolak wie bowiem, że walczy o jedyną słuszną sprawę, że służy wielkiej, największej idei, że przyszłość zależy od niego! Uformowani i zorganizowani Wszechpolacy będą stanowić siłę, której wrogowie nie przemogą! Wszechpolak nie ma też prawa myśleć o nagrodach, te przyjdą dopiero wtedy, gdy opuści swój ziemski posterunek... Oto istota wszechpolskiego sposobu myślenia i pojmowania świata."