polish youth

KONTRREWOLUCJA MŁODYCH - Roman Giertych

Książka "Kontrrewolucja Młodych" jest pasjonującą propozycją programową młodego pokolenia. Powoli w miarę czytania, przedstawia się nam obraz planu wygrania walki o Polskę. Przedstawiciel jednej z rodzin od lat służącej działalnością polityczną Ojczyźnie, nakreśla na łamach swej pierwszej książki zasady, cel i sposób realizacji gruntownej przebudowy naszego Kraju. Kierunek tej przebudowy to walka z wszelkiego rodzaju lewicą, w obronie Wiary, uczciwości, zdrowego rozsądku, tradycji, dobrobytu i porządku. Pod pozorem spokoju i intelektualnych rozważań przewija się na stronicach tej książki prawdziwa pasja i olbrzymia, młodzieńcza wola walki o zwycięstwo. Roman Giertych stoi na czele dynamicznego, ogólnopolskiego, młodzieżowego ruchu politycznego. "Kontrrewolucja Młodych" jest programem tego nowego pokolenia polityków. Jedno jest pewne, jeżeli im się uda - to Polska wygra!

MYŚLI NOWOCZESNEGO POLAKA - Roman Dmowski

To najważniejsze z dzieł politycznych Dmowskiego, oprócz pogłębionej oceny sytuacji politycznej Polski oraz charakteru narodowego Polaków, zawiera podstawową wykładnię zasad, jakimi powinien kierować się ruch narodowy i cały naród w dążeniu do odzyskania i zachowania państwowej suwerenności i tożsamości narodowej. Sens tej wykładni patriotycznego obowiązku Polaków wobec własnej ojczyzny zawarty jest w jego słynnym już stwierdzeniu zamieszczonym we Wstępie: Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.

KOŚCIÓŁ NARÓD I PAŃSTWO - Roman Dmowski

Książka, która odmieniła oblicze młodego pokolenia Polaków w okresie międzywojennym. To m.in. pod jej wpływem niezliczone rzesze młodych akademików przysięgały wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie na Jasnej Górze w maju 1939 roku. To właśnie na kartach tej publikacji po raz pierwszy padło słynne już dziś stwierdzenie, że Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości ale stanowi jej istotę... Nigdy o tym ni zapominajmy.

MŁODZIEŻ NARÓD IDEA - Wojciech Wierzejski

Wybór obfitej publicystyki z lat 1997-2000 młodego ideologa Ruchu Narodowego i jednego z przywódców młodzieży narodowej. Zawartość książki to konkretne wskazówki dla ogółu młodego pokolenia w służbie Bogu i Polsce. Książka podaje również wskazania do organizowania się młodzieży w silną i ideową organizację - Młodzież Wszechpolską (rok zał. 1922), która jest największą organizacją młodzieżową w Polsce.

POLSKI OBÓZ NARODOWY - Jędrzej Giertych

Skromna objętościowo, ale ważna broszurka Jędrzeja Giertycha przybliża Polakom to czym był, jest i będzie Ruch Narodowy w Polsce. Autor pokazuje jak rodziła się nowoczesna idea narodowa, gdzie tkwią jej korzenie, pisze o osiągnięciach narodowców w dziele odbudowy Państwa Polskiego po I wojnie światowej. Pisze także o tragedii Narodu po 1945 r. Broszurę należy traktować jako przewodnik po najnowszej historii Ruchu Narodowego i najnowszej historii Polski.

MY, NOWE POKOLENIE - Jędrzej Giertych

To czwarte wydanie książki Jędrzeja Giertycha (1903-1992). W Polsce międzywojennej formowała ona postawy młodego pokolenia - tego, które tak ofiarnie odpierało najeźdźców w 1939 r. i ginęło w lochach UB za Polskę katolicką i narodową. W 1929 r., autor zamieścił w książce słowo Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, który miał nadzieję, że jej piękna treść porwie za sobą całą polską młodzież. I nie mylił się. Dzisiaj przypominamy treść książki Jędrzeja Giertycha, by obecne i następne pokolenia Polaków poznały sens wiernej służby Bogu i Polsce. Nadal tchnie z książki świeżość, prawda i gorącość duszy! Niech ta niezwykła książka trafi do młodych rąk w każdym polskim domu!

NACJONALIZM CHRZEŚCIJAŃSKI - Jędrzej Giertych

W trzecim, uzupełnionym wydaniu swej analizy charakteryzującej oblicze Polskiego Obozu Narodowego, prof. dr hab. Bogumił Grott, historyk idei i religioznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśla inność i oryginalność myśli narodowej kreślonej przez Popławskiego, Dmowskiego, Giertycha czy Doboszyńskiego na tle innych nurtów narodowych w Europie (Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Ukraina). Książka jest napisana rzeczowo. To duży krok naprzód w odkłamywaniu zafałszowanej historii Narodowej Demokracji. Czytelnik poznaje na nowo jak naprawdę wyglądała myśl narodowa w Polsce. Tak jak we wszystkich pracach prof. Grotta, również Nacjonalizm chrześcijański posiada doskonałe opracowanie bibliograficzne, które pozwala swobodnie poruszać się po całym rozległym zagadnieniu. Książka krakowskiego naukowca jest godna uwagi. Czytelny język pracy pozwala swobodnie korzystać z niej historykowi, studentowi oraz wszystkim, którzy chcą poznać historię Ruchu Narodowego w Polsce.