polish youth

Deklaracja ideowa | Hymn młodych | Historia | Statut
Młodzież Wszechpolska powstała w 1922 roku z inspiracji Romana Dmowskiego, jednego z najwybitniejszych polityków w historii Polski, przed wojną największa, skupiająca niemal 70 tysięcy studentów, organizacja młodzieżowa. Okres wojny i okupacji a następnie lata komunizmu naznaczyły się wymordowaniem Narodowców, którzy przez okupantów uważani byli za trzon zwalczanej przez siebie polskości. Na odrodzenie Młodzieży Wszechpolskiej trzeba było czekać do roku 1989. Roman Giertych, wnuk Jędrzeja Giertycha, przedwojennego działacza narodowego, polityka i wychowawcy młodzieży, doprowadził do reaktywowania organizacji w dniu 2 grudnia 1989 roku. Dzisiaj Młodzież Wszechpolska, licząca około 4 tysiące działaczy, to największa i najbardziej dynamiczna organizacja społeczno-polityczna w naszym kraju.
  • Nauka - poznajemy historię, uczymy się działać na różnych płaszczyznach - każdy tam gdzie czuje się mocny - od kół naukowych, organizacji młodzieżowych, społecznych, religijnych, sportowych, aż po działalność polityczną.
  • Praca - organizujemy cykliczne spotkania, wykłady, uroczystości i manifestacje, akcje społeczne i kulturalne, wydajemy własne pisma, tworzymy muzykę.
  • Zabawa - organizujemy sobie czas wolny, obozy wypoczynkowe - żeglarskie, wędrowne, wspólne wycieczki i pielgrzymki, wspólnie uprawiamy sport.
"Celem głównym Młodzieży Wszechpolskiej jest wychowanie członków w duchu wartości narodowych i katolickich oraz wykształcenie w nich pełni poczucia obowiązków patriotycznych tak, by na każdym stanowisku starali się być pożyteczni Ojczyźnie."

(Art. 3 Statutu Młodzieży Wszechpolskiej)

Młodzież Wszechpolska to nowoczesny patriotyzm - tradycja i nowoczesność w jednym. Działamy na różnych płaszczyznach odnosząc coraz większe sukcesy. Zdecydowanie sprzeciwiamy się ogłupianiu i demoralizacji młodzieży. Nie tolerujemy bierności w życiu publicznym. Wspieramy postawy aktywne i twórcze. Chcemy, aby nasi rówieśnicy byli nie tylko dobrze wykształceni, ale również świadomi praw rządzących życiem społecznym i publicznym.