polish youth

Media o akcji MW-u Media o akcji MW-u 19.07.2005, 11:28
PODZIEMIE ABORCYJNE
Katolicka Agencja Informacyjna - 13 lipca 2005
Wystawa antyaborcyjna w Lublinie, wątpliwości etyków

Antyaborcyjna wystawa "Wybierz życie" stanęła 13 lipca w Lublinie. Można oglądać ją na Placu Litewskim. Dziś także w Lublinie Młodzież Wszechpolska rozpoczyna kampanię w obronie życia poczętego.
Ta wystawa nie jest najlepszym sposobem mówienia o aborcji - mówią jednak etycy.

Wystawa to kilkanaście plansz, na których zestawiono obrazy pomordowanych w czasie wojen i czystek czy sceny eksperymentów na zwierzętach ze zdjęciami dzieci zabitych wskutek aborcji. Zdjęciom towarzyszą komentarze. Pytani przez KAI etycy mają wątpliwości czy taki sposób mówienia o aborcji jest najwłaściwszy. "To jest apel do wyobraźni, do uczuć a ważniejsze są dla mnie argumenty racjonalne" - powiedziała KAI o wystawie s. prof. Barbara Chyrowicz, etyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która nie oglądała wystawy i nie zamierza tego robić. Siostra Chyrowicz podkreśla jednocześnie, że wobec rozpowszechnionej "propagandy", że płód nie jest ludzkim życiem a aborcja niczym złym, dla wielu osób wystawa zestawiające zdjęcia ofiar wojen z fotografiami płodów będzie czymś obraźliwym. Jednak, jak dodaje, "lepiej prowadzić spokojną dyskusję".
Zdaniem etyka z KUL jeśli wystawa spotkała się ze sprzeciwem także przeciwników aborcji, to należy się nad tym zastanowić, nie oceniając przy tym intencji autora. "Czy nie byłoby lepsze, gdyby prezentować ją w zamkniętym kręgu? Na przykład w Domu Samotnej Matki albo na uczelni. Czy to nie byłoby lepsze niż takie obsceniczne wystawianie na widok publiczny?" - zastanawia się s. Chyrowicz.

Wystawy nie widział także inny, znany etyk z KUL ks. prof. Andrzej Szostek. Zaznacza, że osobiście nie jest zwolennikiem takiej formy protestu oraz, że nie każdy sposób służenia prawdzie jest dobry, a niektóre mogą wyrządzić szkodę. Etyk dodaje jednak, że wobec silnych tendencji i ruchów proaborcyjnych, muszą być obecne także postawy przeciwne. Inaczej wyglądałoby to tak, że poglądy takie reprezentują tylko papież i biskupi, a nikt za nimi nie stoi - mówi ks. prof. Szostek. "Poruszające", "drastyczne", "bardzo mocne" - to opinie oglądających wystawę. Co do zasadności jej ustawienia zdania są podzielone. "To jest poruszające. Ale nie wiem, co mogłoby poruszyć ludzi, żeby tego nie robili - mówi mężczyzna.

- To mogłoby stać w każdym innym miejscu. Nie ma znaczenia, że jest tu, na głównym placu" - komentuje młoda dziewczyna, a jej koleżanka dodaje: "To zbyteczne". Na pytanie o stosunek do aborcji odpowiadają, że nie mają zdania.

W ramach rozpoczętej dziś przez lubelską Młodzież Wszechpolską kampanii w obronie życia poczętego, członkowie MW będą rozdawać ulotki i foldery "Służby życiu", rozlepiać plakaty, organizować spotkania. "Będziemy również apelować do Okręgowej Izby Lekarskiej, a w skrajnych wypadkach do prokuratury o karanie lekarzy, którzy ogłaszają w prasie, a raczej dają do zrozumienia, że dokonują zabiegów aborcyjnych" - mówi członek Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej. Nie wiadomo, jak długo wystawa będzie w Lublinie. Autor, Łukasz Wróbel, nie udziela komentarzy na ten temat.


Kurier Lubelski, 14.07.2005


Karać ich!

Wczoraj kampanię wymierzoną w podziemie aborcyjne na Lubelszczyźnie zainaugurowali działacze Młodzieży Wszechpolskiej.Będziemy apelować do izby lekarskiej, prokuratury, aby zajęli się dwuznacznymi ogłoszeniami, jakie zamieszczają niektórzy lekarze ginekolodzy. Na ulicach Lublina będą rozdawane ulotki o tematyce antyaborcyjnej.

JAXA


Żmija

komentarzy [1]

koko14.12.2005, 09:47
śmiech na sali te wasze niby wystawy !!!