polish youth

List Kol. Prezesa Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej List Kol. Prezesa Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej 26.04.2011, 21:23
Koleżanki i koledzy!

"[...] Zlikwidować obozu narodowego nikt nie zdoła: nie jest on wyrazem, ani jakiejś doktryny, ani jakichś partykularnych interesów; wyrasta on z istoty narodu, jest organizacją narodowego ducha i gdy naród żyje, on zginąć nie może" - te słowa Romana Dmowskiego przypominają mi się, gdy myślę o odradzających się strukturach Młodzieży Wszechpolskiej na Lubelszczyźnie. Pomimo, że przez kilka ostatnich lat nasza działalność w tym okręgu mocno kulała, nigdy nawet przez moment nie wątpiłem, że jest to jedynie stan przejściowy. Wasze dzisiejsze spotkanie, nie będące zresztą pierwszym, jakie odbywa się w ramach reaktywowania struktur, jest swego rodzaju symbolicznym otwarciem nowego etapu działalności wszechpolskiej na tym terenie.

Do tego, by narodowa organizacja młodzieżowa odrodziła, odnowiła swoją działalność, potrzebne są trzy czynniki:

- po pierwsze - muszą pojawić się młodzi ludzie, którzy w sercu mają sprawę polską, a w głowach chęć do tego, by swoje myślenie i działalność dla Ojczyzny poddać w karby twardych zasad idei narodowej - tacy ludzie się pojawili - jesteście nimi Wy

- po drugie - organizacja narodowa musi dobrze rozpoznawać rzeczywistość społeczną kraju; musi być wolna od doktrynerstwa i otwarta na to, by stawiać czoła współczesnym wyzwaniom; Młodzież Wszechpolska chce być taką organizacją - organizacją, która, kontynuując to co było właściwie i pozostaje aktualne w myśli i działalności starszych kolegów i koleżanek, potrafi jednocześnie krytycznie podejść do swojej własnej przeszłości - Młodzież Wszechpolska chce budować swoją działalność w oparciu o prawdę i jasne zasady, odrzucając mitologię tworzoną na bieżący użytek polityczny

- po trzecie wreszcie - musi się znaleźć lider, który poprowadzi niedoświadczonych działaczy, przynajmniej na początku ich drogi - i taki właśnie lider, w osobie kol. Roberta Rutkowskiego, będzie organizował Waszą pracę

Te trzy warunki - dobra organizacja, chętni młodzi ludzie i biorący za nich odpowiedzialność lider, zostały spełnione. Możecie więc rozpocząć przygodę, jaką jest działalność w ruchu narodowym. Co Was czeka? - to zależy wyłącznie od Was, powinnością narodowca jest jednak żyć intensywnie, żyć ideą na co dzień. Jak objawia się to w praktyce? - pozwólcie, że udzielę Wam kilku wskazówek:

- kształtujcie swoje myślenie w oparciu o narodową lekturę, klasyków czytajcie codziennie, czytajcie wielokrotnie - pierwsze przykazanie - narodowca - myśleć! Za dobrego narodowca może uważać się nie ten, kto potrafi cytować Dmowskiego na wyrywki - dobrym narodowcem jest ten, kto sięgając któryś raz z rzędu po "Myśli nowoczesnego Polaka" odkryje, że tok jego myślenia o sprawach Polski, o naszej dzisiejszej rzeczywistości, biegnie tymi samymi ścieżkami, co sposób rozumowania twórcy ruchu narodowego

- kształtujcie swój charakter - Polska nie będzie miała pożytku z rozdyskutowanego lenia, który nie będzie chciał, albo nie będzie potrafił działać społecznie; poświęcajcie niewielkie ilości czasu, ale codziennie, regularnie, na to, by czytać książki, czerpać informacje z portali narodowych takich jak narodowcy.net czy mysl.pl, spotykać się w narodowym gronie, działać na rzecz małych, lokalnych wspólnot - rodziny, szkoły, parafii, gminy czy najbliższego sąsiedztwa; uczcie się współdziałać z innymi ludźmi, pracować w grupie, porozumiewać z osobami w różnym wieku i pełniących rozmaite role społeczne

- starajcie się być dobrymi we wszystkim, za co się bierzecie; macie stanowić dla innych przykład - to Wy i Wasze postępowanie jest wizytówką ruchu narodowego, wizytówką Polski i Kościoła; ruch oczekuje od Was postawy poświęcenia, dyscypliny wewnętrznej i w ramach organizacji, wreszcie - aktywności; jedyną drogą do tego, by to osiągnąć, jest ciężka praca nad sobą

Jeśli tylko wykazujecie gotowość do tego, by otworzyć umysł na narodową myśl, kształtować swój charakter według twardych zasad i dawać z siebie dużo wysiłku na rzecz Ojczyzny bez oglądania się na okoliczności i bez oczekiwania na zapłatę w życiu doczesnym, to Polska będzie z Was miała wiele pociechy. Wierzę, że jesteście takimi właśnie ludźmi, wierzę, że będziecie dobrymi żołnierzami narodowej sprawy.

Czołem Wielkiej Polsce!

Robert Winnicki
Prezes Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej

rutkowski

komentarzy [0]


Twój komentarz może być pierwszy!!!